Wuxiapedia / Novels / Fanfics / Tian Bao War Records

The Tian Bao War Records

Last update: Thursday 10 August 2006

aka: Tian Bao Zhan Ji [天宝战记], Tin Bou Jin Gei [天寶戰記].

An epic set in the Tang Dynasty during the An Lushan rebellion.
By Justin Lu.

Prologue

It was the 13th year of the Tianbao [ 天寶] era in the 43rd year of the reign of Emperor Xuan Zong [ 玄宗 ] ...

Chapter 1 - The Ethereal Assassin and the Ruler of Hell

aka: Fei Tian Jian Ke He Yan Luo Wang [飞天剑客和阎罗王], Fei Tin Gim Haak Wo Yim Lo Wong [飛天劍客和閻羅王].

Chapter 2 - Desert Wolves, Purple Flag

aka: Sha Mo Lang, Zi Qi Jun [沙漠狼, 紫旗军], Sa Mok Long, Ji Kei Gwan [沙漠狼﹐紫旗軍].